Address:

Forwarding address:

Contact form

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Otrzymano formularz

LPE Sp. z o.o.

 

Learning Philosophy Experts

 

 

 

270 Piotrkowska Street

apt. 201

90-361 Lodz

Tel: 22 397 70 00

Fax: 22 397 70 01

E-mail: office@lpe.edu.pl

LPE Sp. z o.o.

 

Learning Philosophy Experts

 

 

 

68A Syta Street

 

02-993 Warsaw

 

Tel: 22 397 70 00

 

Fax: 22 397 70 01

 

e-mail: office@lpe.edu.pl

LPE Sp. z o.o. zarejestrowana pod adresem: 90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 270 lok. 201,

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia

w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000473700,
NIP: 725-20-70-156, REGON: 101651653, wysokość kapitału zakładowego Spółki: 30 000,00 zł w całości opłacony.

©2014 Learning Philosophy Experts