Współpraca z nami polega na wsparciu dla Państwa w całym procesie edukacyjnym, rozpoczynając od przeprowadzeniu przez ekspertów LPE analizy wstępnej celu projektu i modelu,  analizę obecnego stanu programów szkoleń na różnych poziomach kwalifikacji zawodowych oraz stanowiskach itp.

Działania te będą odzwierciedlone na podstawie

Ankiety Dojrzałości Cyberbezpieczeństwa w Jednostce Samorządu Terytorialnego (i Jednostkach Podległych)

Na jej podstawie zostanie stworzona  koncepcja rozwoju programów szkoleniowych, zawierająca wskazanie obszarów zastosowania nowoczesnych metod kształcenia, tj. e-learningu oraz blended learningu.

W ramach realizacji projektu przeprowadzone zostaną:

  • Określenie celów dydaktycznych;
  • Analiza grup docelowych programów szkoleniowych;
  • Utworzenie programu szkolenia b-learning;
  • Ułożenie komponentów szkoleniowych w kontekście ścieżki szkoleniowej blended learning;
  • Wprowadzenie momentów kontrolnych dla programu;
  • Udostępnienie Platformy szkoleniowej wraz z dostępem do materiałów;
  • Ewaluacja z uwagami na przyszłość;

Skontaktuj się z nami.