Język hiszpański II

Tytuł projektu:
„Opracowanie e-materiałów dydaktycznych z języka hiszpańskiego II (szkoła podstawowa klasy VII – VIII oraz szkoła ponadpodstawowa: liceum/technikum) - obszar V" nr umowy o dofinansowanie UDAPOWR.02.10.00-00-9035/20-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

 

Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty


Celem głównym projektu jest opracowanie w okresie od 01.03.2021 do 31.10.2022, 400 e-materiałów dydaktycznych z języka hiszpańskiego II (obszar V), w tym 120 do szkoły podstawowej klasy VII-VIII i 280 do szkoły ponadpodstawowej: liceum/technikum oraz dos ndarduWCAG 2.1.

 

Wartość projektu/dofinansowanie z Unii europejskiej: 5 364 700,00 zł

 

Okres realizacji: od 01.03.2021 do 31.10.2022

 

Nazwa Beneficjenta:
Eduexpert Sp. z o.o. – Partner wiodący
CONTENTPLUS.PL SP. Z O.O. – Partner 1
GroMar Sp. z o.o. – Partner 2
LPE Sp. z o.o. – Partner 3

 

„Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny”