Oferta

Budowanie strategii

LPE proponuje Państwu kompleksowe  przygotowanie  projektów szkoleniowych. Nasze projekty realizowane są w oparciu o najnowsze technologie i trendy edukacyjne.

Zapewniamy  naszym Klientom pełną gamę usług, które mogą wykorzystać w dowolnym czasie i miejscu.

Przeprowadzając rozeznanie rynku oraz mając na uwadze potrzeby szkoleniowe Klientów, opracowujemy programy szkoleniowo-doradcze, mające na celu rozwiązywanie problemów i budowanie ścieżek rozwoju w strukturach firm, jak również wspieranie właścicieli i kadry zarządzającej w dokonaniu oceny stanu faktycznego swojego przedsiębiorstwa.

Pracujemy i działamy w oparciu o modelowanie procesów, a także koncepcję tzw. interim managementu. Odchodzimy od gotowych rozwiązań, a tym samym nie narzucamy ich Klientowi. Wspólnie skupiamy się na określaniu celu, jaki ma zostać zrealizowany, proponujemy kierunki zmian, przygotowujemy dokładne plany działania.

W ramach realizowanych projektów, oferujemy:

 • Diagnozę sytuacji wewnętrznej/zewnętrznej przez pryzmat komunikacji  i szersze zdefiniowanie problemu biznesowego/relacyjnego/czy też wizerunkowego;
 • Zdefiniowanie problemów w organizacji i projektowanie ścieżek jej rozwoju, w oparciu o współpracę z konsultantami na zasadzie stawek godzinowych, czy też Interim Management’u i powiązane  z zakresem współpracy projekty szkoleniowe;
 • Wsparcie komunikacyjne dla projektów operacyjnych w organizacji, wymagających współpracy z kilkoma działami.

Przykładowe szkolenia, realizowane w projektach:

 • Zarządzanie zmianą w organizacji;
 • Zarządzanie wartościami w organizacji;
 • Przywództwo w momencie zmian i sytuacjach trudnych w organizacji;
 • Komunikacja wewnętrzna jako narzędzia budowania lojalności;
 • Strategia public relations;
 • Współpraca z mediami;
 • Rynek mediów w Polsce

Wraz z rozwojem dyskusji na temat cyfryzacji polskiego szkolnictwa nauczyciele zasypywani są coraz to nowymi pomysłami oraz projektami edukacyjnymi. Działania rządu, który stara się unowocześniać polską szkołę, spowodowały zainteresowanie tą tematyką również wielu stowarzyszeń i fundacji, które zaczęły prześcigać się w tworzeniu standardów i specyfikacji pracy e-szkoły oraz e-nauczycieli.

Proponujemy Państwu cykl zajęć edukacyjnych, realizowanych w formule zarówno e- learning jak i blended learning. Produkt ten, jest każdorazowo dostosowywany do każdej z grup szkoleniowych, zarówno pod względem podstaw technologicznych jak i specyfiki  jednostki edukacyjnej. Po ukończeniu cyklu szkoleń oraz instruktarzy otrzyma certyfikat, potwierdzający nabycie i kompetencji  nauczyciela on- line czyli E-nauczyciela.

E-nauczyciel powinien:

 •  posiadać umiejętności wspierania interakcji z uczestnikami kursów
 •  tak szybko, jak to możliwe reagować na potrzeby kursantów (także i ich rodziców)
 •  wykazywać się bardzo dobrą znajomością technologii edukacyjnych dostępnych w sieci.
 •  być specjalistą zarówno w nauczaniu synchronicznym, jak i asynchronicznym

W ramach cyklu szkoleniowego przeanalizowane zostały najpopularniejsze w Polsce modele kompetencji e-nauczyciela, jak również przedstawione zostały własne badania autorów treści szkoleniowych będących jednocześnie ekspertami dziedzinowymi.

Zarządzanie wiedzą

Dla każdego projektu edukacyjnego definiujemy konkretne cele i metody ich weryfikowania. W projektach szkoleniowych projektujemy rozwiązania wdrożeniowe zwiększające skuteczność naszych działań i elementy utrwalające ich efekty.

Nasze działania wspierane są przez systemy typu LMS ( Learning Management System), które pozwalają na profesjonalne i kompetentne przeprowadzenie i zarządzanie procesem szkoleniowym.

Nasza oferta szkoleń e-learning opiera się wyłącznie na tworzeniu rozwiązań dedykowanych, jedynie w taki sposób jesteśmy w stanie personalizować usługę. Nasz zespół tworzą ludzie z wiedzą, umiejętnościami dziedzinowymi, doświadczeniem biznesowym.

Tworzone przez nas e-szkolenia , powstają w oparciu o metodologię, której założeniem jest nauka poprzez praktykę i zaangażowanie uczestnika.

Odwołujemy się do nowoczesnych metod kształcenia: Action Learning Mapping czy 5-etapowego modelu innowatora elearningu Gilly Salmon.

Atrakcyjna grafika, przyjazna nawigacja, udźwiękowienie, multimedia i elementy grywalizacji  sprawiają , że uczestnicy e – szkolenia nabywają wiedzę zarówno w sposób formalny jak i nie formalny. Zarządzanie aktywnością szkoleniową wymaga dojrzałości rozwiązań, które pozwolą na efektywną naukę i motywację pracowników. Sam proces kształcenia staje się bardziej przyjazny, wzbudza zaangażowanie a tym samym efekt edukacyjny zostaje osiągnięty na bardzo wysokim poziomie.

Obszary:

• szkolenia miękkie (pracownicy liniowi, menedżerowie, top management)

• szkolenia produktowe

• szkolenia IT

• szkolenia obligatoryjne (BHP, ochrona danych osobowych…)

Blended learning łączy zalety szkoleń tradycyjnych oraz szkoleń e-learning. To forma szkoleń mieszanych dających możliwość realizacji wszelkich zakresów merytorycznych. Optymalizując formę przekazu, dostosowując programy szkoleniowe do indywidualnych potrzeb pracowników, jak również stylów uczenia się warto skorzystać  z oferty szkoleń blended learning. Optymalizacja jakości kształcenia przy minimalizacji kosztów blended learning jest kombinacją  wielu metod nauczania min:

• E-learning

• Face-to-face

• Wirtualna klasa

• Seminarium

• Wykład

• Ćwiczenie

• Symulacja

• Gra strategiczna

Oferujemy Państwu zaprojektowanie i przeprowadzenie profesjonalnych, dedykowanych procesów szkoleniowych blended learning z wykorzystaniem różnych form przekazu informacji i wiedzy. Nasi  Trenerzy i  eksperci dziedzinowi to praktycy na co dzień wykorzystujący posiadana wiedzę.

Zaprojektujemy i przeprowadzimy dla Państwa zarówno procesy szkoleniowe blended learning zarówno na bazie Państwa zasobów wewnętrznych jak i zasobów zewnętrznych przygotowanych na potrzeby projektu.

W ramach działalności szkoleniowej współpracujemy z szerokim gronem ekspertów i trenerów dziedzinowych. Wspierają nas w opracowaniu treści szkoleń e-learning oraz uczestniczą w realizowanych przez nas szkoleniach tradycyjnych, warsztatach i seminariach. Do podstawowych obszarów należą tematy obejmujące:

• rozwój kompetencji menedżerskich i pracowniczych

• rozwój osobisty

• rozwój organizacji i zespołów pracowniczych

• zarządzanie zespołami pracowniczymi

• sprzedaż, zakupy i negocjacje

• marketing, komunikację i relacje biznesowe

• szkolenia produktowe i specjalistyczne

• zarządzanie projektami

Ciekawy obszar dla zastosowania rozwiązań chmury obliczeniowej (Cloud Computing) został również dostrzeżony przez biznes w sektorze zarządzania wiedzą korporacyjną, prowadzenia procesów szkoleniowych a także wykorzystania nowych kanałów komunikacji. W Polsce od jakiegoś czasu edukacja zdalna (e-learning) została formalnie przyjęta i zyskuje popularność, jako forma kształcenia zarówno na poziomie edukacji szkolnej, jaki i przede wszystkim jako „nośnik” wiedzy korporacyjnej, który w szybki sposób dostarcza niezbędne informacje i umiejętności do pracowników, szczególnie w strukturach rozproszonych firm. Obecnie z uwagi na zmieniające się środowiska pracy w przedsiębiorstwach, a tym samym nowe kanały komunikacji z wykorzystaniem elementów portali społecznościowych itp. w otwartych na zmiany działach HR, działach szkoleniowych coraz częściej dostrzegamy potrzebę zastosowania nowych technologii, opierających się na pracy synchronicznej z wykorzystaniem narzędzi on-line, tym samym rozwiązań w modelu Cloud Computing.

Popularyzacja chmury, jako nowego modelu świadczenia usług daje tym samym firmom szansę na zagospodarowanie
u siebie przestrzeni zdalnego nauczania przy niewielkich kosztach.

Wychodząc naprzeciw tej potrzebie oferujemy Państwu:

•  Pakiety szkoleniowe w zakresie wdrażania Learn Cloud (Chmury edukacyjnej)

•  Szkolenia dla administratorów Learn Cloud (Chmury edukacyjnej)

•  Usługi w zakresie wdrożeń Learn Cloud (Chmury edukacyjnej)

•  Doradztwo w zakresie Learn Cloud (Chmury edukacyjnej)

SimulTrain® – jest to symulator używany w programach szkoleniowych w zarządzaniu projektami. Powstał na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego wśród ponad 800 liderów projektów. Uwypukla zwłaszcza czynnik ludzki w zarządzaniu projektami.  Symulacja obejmuje wszystkie fazy cyklu życia projektu, w szczególności fazę realizacji.

Dzięki SimulTrain®, uczestnicy natychmiast widzą konsekwencje swoich decyzji. Ponadto, mogą śledzić przebieg kosztów, harmonogramu, jakości, a także poziom motywacji zespołu. Uczestnicy pracują w 4-osobowych zespołach. Każdy z uczestników jest odpowiedzialny za jeden z obszarów zarządzania projektem – motywację, harmonogram, jakość lub koszty. Mając rozbieżne cele, uczestnicy muszą potrafić się porozumieć i wspólnie podejmować decyzje, działając pod presją czasu.

SimulTrain® adresowany jest przede wszystkim do wyższej i średniej kadry menedżerskiej, menedżerów projektów, a także członków zespołów projektowych. Program szkoleniowy jest także polecany organizacjom zatrudniającym zewnętrznych Menedżerów Projektów, występujących w roli Sponsora lub Klienta oraz ekspertom współpracującym przy realizacji projektów.

Cechy SimulTrain®

•      „Żywe” studium przypadku.

•      Skupiony na fazie realizacji projektu, ale wymaga starannego planowania.

•      Premiuje wspólne podejmowanie decyzji i budowanie zespołu.

•      Bilansuje koszty, harmonogram, jakość i czynniki ludzkie.

•      Wymaga prawdziwej pracy zespołowej pod presją czasu.

Dotacje Unijne

Polska z budżetu polityki spójności, w Nowej Perspektywie Unijne, otrzyma 82,5 mld euro. Środki te będzie można zastosować w wielu obszarach działania oraz dziedzin naukowych, m.in.: na rozwój przedsiębiorczości, badania naukowe oraz ich komercjalizację, transport, ochronę środowiska, cyfryzację kraju.

Dofinansowanie będzie przyznawane w formach bezzwrotnych (dotacje) i zwrotnych (pożyczki, poręczenia). Instrumenty zwrotne będą częściej stosowane – zwłaszcza w przypadku przedsięwzięć komercyjnych.

Wysokość pomocy będzie wyglądała następująco:

województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, warmińsko-mazurskie – 50% (+20/10 % dla małych/średnich firm);

województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, pomorskie, świętokrzyskie, zachodniopomorskie – 35% (+20/10% dla małych/średnich przedsiębiorstw;

województwa: dolnośląskie, wielkopolskie, śląskie – 25% (+20/10% dla małych/średnich przedsiębiorstw)

Na terenie województwa mazowieckiego intensywność pomocy będzie zależała od podregionów:

podregiony ciechanowsko-płocki, ostrołęcko-siedlecki, radomski, warszawski wschodni – 35%  (+20/10% dla małych/średnich przedsiębiorstw)

podregion warszawski zachodni – 25% (+20/10% dla małych/średnich przedsiębiorstw)

Warszawa – 15% w okresie od 1.07.2014 do 31.12.2017 i 10% od 1.01.2018 do 31.12.2020 (+20/10% dla małych/średnich przedsiębiorstw)

 

1. Program Infrastruktura i Środowisko – alokacja 114,49 mld zł

Program zostanie przeznaczony na wsparcie gospodarki niskoemisyjnej, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport, bezpieczeństwo energetyczne, ochronę zdrowia i kulturę. Większy nacisk niż obecnie, zostanie położony na wsparcie gospodarki sprzyjającej środowisku i jednocześnie bardziej konkurencyjnej ekonomicznie. Na znaczeniu zyskają także przedsięwzięcia dotyczące bezpieczeństwa energetycznego i ochrony zdrowia. Jego beneficjentami będą zarówno podmioty publiczne, w tym jednostki samorządu terytorialnego, jak i prywatne, głównie duże przedsiębiorstwa.

2. Program Inteligentny Rozwój – alokacja 35,98 mld zł

Najważniejsze zagadnienia PO IR będą dotyczyć realizacji innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych, prowadzonych wspólnie przez przedsiębiorców i sektor nauki oraz wdrożenie wypracowanych rozwiązań na rynek. Program ma na celu umożliwienie przejścia od pomysłu do przemysłu – czyli stworzenie innowacyjnych rozwiązań/produktów, usług i technologii. Preferowane będą projekty wpisujące się w tzw. inteligentne specjalizacje, czyli wybrane dziedziny nauki i gospodarki, stanowiące potencjał rozwojowy kraju i regionów.

Będzie realizowany w 5 osiach priorytetowych:

 • Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe;
 • Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach;
 • Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw;
 • Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego
 • Pomoc techniczna

3. Program Polska Cyfrowa – alokacja 9,42 mld zł

Środki nowego programu, nie mającego swojego odpowiednika w obecnej perspektywie, popłyną na wsparcie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), w szczególności tworzenie sieci szerokopasmowych oraz rozwój e-usług publicznych. Planowane są również działania dotyczące nabywania i rozwoju kompetencji cyfrowych. Program zakłada, że do 2020 r. każdy mieszkaniec Polski będzie mógł mieć dostęp do Internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s. Beneficjentami programu będą przede wszystkim przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, administracja publiczna, jednostki naukowe, organizacje pozarządowe.

4. Program Wiedza Edukacja Rozwój – alokacja 18,46 mld zł

Program będzie się koncentrował na zagadnieniach związanych z innowacjami społecznymi, szkolnictwem wyższym, wsparciem osób młodych. W programie oprócz środków EFS dostępne będą środki Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych. Na realizację programu dostępna będzie kwota 4,4, mld euro.

Będzie realizowany w 5 osiach priorytetowych:

 • Osoby młode na rynku pracy;
 • Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji;
 • Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju;
 • Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa;
 • Pomoc techniczna.

5. Program Polska Wschodnia – alokacja 8,84 mld zł

Program obejmie 5 województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

Będzie realizowany w 4 osiach merytorycznych:

 • Innowacyjna Polska Wschodnia
 • Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
 • Nowoczesna infrastruktura transportowa
 • Ponadregionalna infrastruktura kolejowa

6. Program Pomoc Techniczna – alokacja 2,92 mld zł

Będzie skupiał się na efektywnym funkcjonowaniu systemu wdrażania środków unijnych w Polsce. Jego fundusze będą wspierać instytucje w wykonywaniu obowiązków nałożonych przez nowe przepisy unijne w obszarze m.in. ZIT czy szerszego wykorzystania instrumentów zwrotnych. Prowadzone będą też działania edukacyjne, szkoleniowe oraz promocyjne.

Program HORYZONT 2020

Jego budżet, to ponad 77 mld EUR. Główne założenie Programu opiera się na spójnym systemie finansowania innowacji: począwszy od koncepcji naukowej, poprzez etap badań, skończywszy na wdrożeniu technologii, rozwiązań oraz produktów. Program ten jest zakorzeniony w strategii „Europa 2020” i opiera się na III filarach:

 • Doskonała baza naukowa (Excellence in science) 24,4 mld EUR
 • Wiodąca pozycja w przemyśle (Industrial leadership)17 mld EUR
 • Wyzwania społeczne (Societal challenges) 29,7 mld EUR

Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

NCBiR jest instytucją realizującą zadania w zakresie polityki narodowej i innowacyjnej państwa. Jednym z jej elementów jest także komercjalizacja osiągnięć naukowych. Jednostka realizuje liczne programy krajowe i międzynarodowe – sa one kierowana, zarówno do przedsiębiorców, jak również naukowców, którzy mają zamiar realizować przedsięwzięcia innowacyjne.

Programy NCBiR, to m. in.:

 1. INNOTECH – jego celem jest wzmocnienie współpracy przedsiębiorstw z jednostkami i uczelniami badawczymi sektora publicznego
 2. GEKON – Generator Koncepcji Ekologicznych – jego celem jest zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki poprzez rozwój technologii proekologicznych
 3. INNOMED – jego celem jest finansowanie badań naukowych oraz prac rozwojowych w zakresie medycyny
 4. CuBR – jego celem jest dofinansowanie badań i prac rozwojowych, związanych z nowymi technologiami wydobycia, procesami metalurgicznymi, przetwórczymi, wyrobami i ich recyklingiem.