Oferta

Budowanie strategii

LPE proponuje Państwu kompleksowe  przygotowanie  projektów szkoleniowych. Nasze projekty realizowane są w oparciu o najnowsze technologie i trendy edukacyjne.

Zapewniamy  naszym Klientom pełną gamę usług, które mogą wykorzystać w dowolnym czasie i miejscu.

Przeprowadzając rozeznanie rynku oraz mając na uwadze potrzeby szkoleniowe Klientów, opracowujemy programy szkoleniowo-doradcze, mające na celu rozwiązywanie problemów i budowanie ścieżek rozwoju w strukturach firm, jak również wspieranie właścicieli i kadry zarządzającej w dokonaniu oceny stanu faktycznego swojego przedsiębiorstwa.

Pracujemy i działamy w oparciu o modelowanie procesów, a także koncepcję tzw. interim managementu. Odchodzimy od gotowych rozwiązań, a tym samym nie narzucamy ich Klientowi. Wspólnie skupiamy się na określaniu celu, jaki ma zostać zrealizowany, proponujemy kierunki zmian, przygotowujemy dokładne plany działania.

W ramach realizowanych projektów, oferujemy:

 • Diagnozę sytuacji wewnętrznej/zewnętrznej przez pryzmat komunikacji  i szersze zdefiniowanie problemu biznesowego/relacyjnego/czy też wizerunkowego;
 • Zdefiniowanie problemów w organizacji i projektowanie ścieżek jej rozwoju, w oparciu o współpracę z konsultantami na zasadzie stawek godzinowych, czy też Interim Management’u i powiązane  z zakresem współpracy projekty szkoleniowe;
 • Wsparcie komunikacyjne dla projektów operacyjnych w organizacji, wymagających współpracy z kilkoma działami.

Przykładowe szkolenia, realizowane w projektach:

 • Zarządzanie zmianą w organizacji;
 • Zarządzanie wartościami w organizacji;
 • Przywództwo w momencie zmian i sytuacjach trudnych w organizacji;
 • Komunikacja wewnętrzna jako narzędzia budowania lojalności;
 • Strategia public relations;
 • Współpraca z mediami;
 • Rynek mediów w Polsce

Współpraca z nami polega na wsparciu dla Państwa w całym procesie edukacyjnym, rozpoczynając od przeprowadzeniu przez ekspertów LPE analizy wstępnej celu projektu i modelu,  analizę obecnego stanu programów szkoleń na różnych poziomach kwalifikacji zawodowych oraz stanowiskach itp.

Działania te będą odzwierciedlone na podstawie

Ankiety Dojrzałości Cyberbezpieczeństwa w Jednostce Samorządu Terytorialnego (i Jednostkach Podległych)

Na jej podstawie zostanie stworzona  koncepcja rozwoju programów szkoleniowych, zawierająca wskazanie obszarów zastosowania nowoczesnych metod kształcenia, tj. e-learningu oraz blended learningu.

W ramach realizacji projektu przeprowadzone zostaną:

 • Określenie celów dydaktycznych;
 • Analiza grup docelowych programów szkoleniowych;
 • Utworzenie programu szkolenia b-learning;
 • Ułożenie komponentów szkoleniowych w kontekście ścieżki szkoleniowej blended learning;
 • Wprowadzenie momentów kontrolnych dla programu;
 • Udostępnienie Platformy szkoleniowej wraz z dostępem do materiałów;
 • Ewaluacja z uwagami na przyszłość;


Skontaktuj się z nami.

Zarządzanie wiedzą

Dla każdego projektu edukacyjnego definiujemy konkretne cele i metody ich weryfikowania. W projektach szkoleniowych projektujemy rozwiązania wdrożeniowe zwiększające skuteczność naszych działań i elementy utrwalające ich efekty.

Nasze działania wspierane są przez systemy typu LMS ( Learning Management System), które pozwalają na profesjonalne i kompetentne przeprowadzenie i zarządzanie procesem szkoleniowym.

Nasza oferta szkoleń e-learning opiera się wyłącznie na tworzeniu rozwiązań dedykowanych, jedynie w taki sposób jesteśmy w stanie personalizować usługę. Nasz zespół tworzą ludzie z wiedzą, umiejętnościami dziedzinowymi, doświadczeniem biznesowym.

Tworzone przez nas e-szkolenia , powstają w oparciu o metodologię, której założeniem jest nauka poprzez praktykę i zaangażowanie uczestnika.

Odwołujemy się do nowoczesnych metod kształcenia: Action Learning Mapping czy 5-etapowego modelu innowatora elearningu Gilly Salmon.

Atrakcyjna grafika, przyjazna nawigacja, udźwiękowienie, multimedia i elementy grywalizacji  sprawiają , że uczestnicy e – szkolenia nabywają wiedzę zarówno w sposób formalny jak i nie formalny. Zarządzanie aktywnością szkoleniową wymaga dojrzałości rozwiązań, które pozwolą na efektywną naukę i motywację pracowników. Sam proces kształcenia staje się bardziej przyjazny, wzbudza zaangażowanie a tym samym efekt edukacyjny zostaje osiągnięty na bardzo wysokim poziomie.

Obszary:

• szkolenia miękkie (pracownicy liniowi, menedżerowie, top management)

• szkolenia produktowe

• szkolenia IT

• szkolenia obligatoryjne (BHP, ochrona danych osobowych…)

Blended learning łączy zalety szkoleń tradycyjnych oraz szkoleń e-learning. To forma szkoleń mieszanych dających możliwość realizacji wszelkich zakresów merytorycznych. Optymalizując formę przekazu, dostosowując programy szkoleniowe do indywidualnych potrzeb pracowników, jak również stylów uczenia się warto skorzystać  z oferty szkoleń blended learning. Optymalizacja jakości kształcenia przy minimalizacji kosztów blended learning jest kombinacją  wielu metod nauczania min:

• E-learning

• Face-to-face

• Wirtualna klasa

• Seminarium

• Wykład

• Ćwiczenie

• Symulacja

• Gra strategiczna

Oferujemy Państwu zaprojektowanie i przeprowadzenie profesjonalnych, dedykowanych procesów szkoleniowych blended learning z wykorzystaniem różnych form przekazu informacji i wiedzy. Nasi  Trenerzy i  eksperci dziedzinowi to praktycy na co dzień wykorzystujący posiadana wiedzę.

Zaprojektujemy i przeprowadzimy dla Państwa zarówno procesy szkoleniowe blended learning zarówno na bazie Państwa zasobów wewnętrznych jak i zasobów zewnętrznych przygotowanych na potrzeby projektu.

W ramach działalności szkoleniowej współpracujemy z szerokim gronem ekspertów i trenerów dziedzinowych. Wspierają nas w opracowaniu treści szkoleń e-learning oraz uczestniczą w realizowanych przez nas szkoleniach tradycyjnych, warsztatach i seminariach. Do podstawowych obszarów należą tematy obejmujące:

• rozwój kompetencji menedżerskich i pracowniczych

• rozwój osobisty

• rozwój organizacji i zespołów pracowniczych

• zarządzanie zespołami pracowniczymi

• sprzedaż, zakupy i negocjacje

• marketing, komunikację i relacje biznesowe

• szkolenia produktowe i specjalistyczne

• zarządzanie projektami

Ciekawy obszar dla zastosowania rozwiązań chmury obliczeniowej (Cloud Computing) został również dostrzeżony przez biznes w sektorze zarządzania wiedzą korporacyjną, prowadzenia procesów szkoleniowych a także wykorzystania nowych kanałów komunikacji. W Polsce od jakiegoś czasu edukacja zdalna (e-learning) została formalnie przyjęta i zyskuje popularność, jako forma kształcenia zarówno na poziomie edukacji szkolnej, jaki i przede wszystkim jako „nośnik” wiedzy korporacyjnej, który w szybki sposób dostarcza niezbędne informacje i umiejętności do pracowników, szczególnie w strukturach rozproszonych firm. Obecnie z uwagi na zmieniające się środowiska pracy w przedsiębiorstwach, a tym samym nowe kanały komunikacji z wykorzystaniem elementów portali społecznościowych itp. w otwartych na zmiany działach HR, działach szkoleniowych coraz częściej dostrzegamy potrzebę zastosowania nowych technologii, opierających się na pracy synchronicznej z wykorzystaniem narzędzi on-line, tym samym rozwiązań w modelu Cloud Computing.

Popularyzacja chmury, jako nowego modelu świadczenia usług daje tym samym firmom szansę na zagospodarowanie
u siebie przestrzeni zdalnego nauczania przy niewielkich kosztach.

Wychodząc naprzeciw tej potrzebie oferujemy Państwu:

•  Pakiety szkoleniowe w zakresie wdrażania Learn Cloud (Chmury edukacyjnej)

•  Szkolenia dla administratorów Learn Cloud (Chmury edukacyjnej)

•  Usługi w zakresie wdrożeń Learn Cloud (Chmury edukacyjnej)

•  Doradztwo w zakresie Learn Cloud (Chmury edukacyjnej)

Akademia bezpieczeństwa

LOREM IPSUM

Przedmiotem tego działania  jest  opracowanie koncepcji  uruchomienia programów szkoleniowych w ramach obszaru kompetencyjnego:

 • podstawowe szkolenia (lub dostęp do platform szkoleniowych) budujące świadomość cyberzagrożeń i sposobów ochrony dla pracowników,
 • szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa dla wybranych przedstawicieli kadry, istotnych z punktu widzenia wdrażanej polityki bezpieczeństwa informacji i systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 • szkolenia specjalistyczne dla kadry zarządzającej i informatyków w zakresie zastosowanych (planowanych do zastosowania) środków bezpieczeństwa w ramach projektu grantowego,
 • szkolenia powiązane z testami socjotechnicznymi, które będą weryfikować świadomość zagrożeń i reakcji personelu, w szczególności reagowanie specjalistów posiadających odpowiednie obowiązki w ramach SZB w zgodzie z przyjętymi procedurami.

Celem szkoleń jest zwiększenie świadomości pracowników na temat cyberzagrożeń oraz dostarczenie im praktycznych narzędzi do ochrony przed nimi. Włączenie interaktywnych elementów, takich jak symulacje ataków czy ćwiczenia praktyczne, pomaga w lepszym przyswojeniu wiedzy i umożliwią praktyczne zastosowanie nowych umiejętności.

Proponujemy stworzenie  koncepcja rozwoju programów szkoleniowych, zawierająca wskazanie obszarów zastosowania nowoczesnych metod kształcenia, tj. e-learningu oraz blended learningu. 

W ramach realizacji projektu przeprowadzone zostaną między innymi :

 • Określenie celów dydaktycznych ;
 • Analiza grup docelowych programów szkoleniowych;
 • Utworzenie programu szkolenia b-learning;
 • Ułożenie komponentów szkoleniowych w kontekście ścieżki szkoleniowej blended learning;
 • Wprowadzenie momentów kontrolnych dla programu ;
 • Udostepnienie Paltformy szkoleniowej wraz z dostępem do materiałów;
 • Ewaluacja z uwagami na przyszłość;